SMS-til-Video hjælper Veteranforsikring Danmark når deres kunder anmelder en skade. Forsikringsselskabet...