Alarmsentraler skal i fremtiden kunne motta 112-anrop via video, i henhold til EU-lovgivning

02 / 2022

EU-direktiver innfører nye regler for besvarelse av nødanrop til felles europeisk alarmnummer 112. I fremtiden er det ikke nok at alarmsentralene bare kan besvare via tale. Fremover skal videoanrop bidra til å redde flere liv.
mobiltelefon brukes til nødanrop
For tiden skjer det store endringer i måten alarmsentraler skal kunne besvare 112-anrop på. EU-direktiver fastslår nemlig at det i fremtiden skal være mulig å kommunisere med alarmsentraler ved hjelp av forskjellige former for kommunikasjon, f.eks. video og tekst til tale. Endringene skjer for å kunne yte best mulig hjelp når folk ringer inn i forbindelse med en hendelse. Hensikten er å gjøre det mulig for enda flere å foreta nødanrop. For eksempel skal handikappede og personer som har svelget tungen, kunne ringe 112 og vise eller skrive hva som er galt uten å måtte snakke. Og endringene er rett rundt hjørnet. Siden desember 2020 skal medlemslandene i EU sørge for at 112-anrop besvares på den mest hensiktsmessige måten og at de håndteres best mulig. Et annet direktiv beskriver at alarmsentraler skal være i stand til å motta annen form for kommunikasjon enn tale før 2025. Dette understreker for alvor at i fremtiden handler det ikke bare om nødanrop, men om nødkommunikasjon.
Videosamtalen som Vestre Viken AMK , gjennomfører med innringer, kan også sees av legen som er under utrykning via IncidentShare og SMS-til-Video løsningen.

Viktige skritt som redder liv

Organisasjonen EENA, European Emergency Number Association, som arbeider for å skape oppmerksomhet rundt behovene til 112-alarmsentralene i Europa, er tilfreds med at arbeidet har båret frukt, og at det nå er fastsatt konkrete mål med de to EU-direktivene. Direktivene vil skape trygghet og sikkerhet for alle, og vil især hjelpe personer med handikap: – I am very happy with the legislation. It is a change in the right direction – especially when it comes to better facilities for people with disabilities. In general, it is a big change. Earlier we talked about emergency calls, now it is about emergency communications. It is an important development, sier Benoit Vivier som er Public Affairs Manager hos EENA. Han er ikke i tvil om at det vil ha stor betydning for alarmsentraler at de i fremtiden vil være i stand til å motta nødanrop via video. – Video communication is a very important tool for emergency services and the implied. It will contribute vital information about the accident, that no phone call would be able to. One thing is the legislation, but it is also nice that we see a change in the whole philosophy behind that, sier Benoit Vivier og legger til: – The first step is the legislation, now we need to make sure that 112-organisations will be able to receive this video communication. It is going to require technical changes in the way emergency services are organized.
Man demonstrerer videoløsning på EENA-konferansen
Incendium deltar på EENA Conference & Exhibition 2022 fra 27.-29. april i Marseille, Frankrike. Kom og besøk oss på standen vår og få en demonstrasjon av hvordan videosamtaler kan fungere i din organisasjon.

Teknologifirma står klart til å hjelpe

Teknologifirmaet Incendium A/S, som utvikler videoløsninger til alarmsentraler, opplever allerede stor etterspørsel fra alarmsentraler som ønsker å bruke video i forbindelse med nødanrop. – Vi opplever at flere og flere alarmsentraler ønsker å benytte videoløsninger. De er svært bevisste om at video gir dem en bedre forståelse av nødanropet og hendelsen i tillegg til at det legger til rette for bedre ressursutnyttelse. Video sparer pasienter og beredskapsenhetene for unødvendig transport eller utrykning, og sikrer dermed at alle innbyggerne som virkelig har behov for ambulanse, akuttbil, luftambulanse, brannvesen eller politi, kan få hjelp når behovet er der. Når alt kommer til alt, bidrar videoanrop til å redde liv, sier Asger Plæhn, Head of Sales and Marketing hos Incendium. Asger fremhever også at Incendium kan hjelpe alarmsentralene med å bli kompatible med de nye reglene og dermed leve opp til EUs direktiver allerede fra i morgen: – Som teknologifirma har vi spesialisert oss på blant annet videoløsninger. Løsningene våre er brukervennlige for både innringere og alarmsentraler. Det er nemlig ikke nødvendig å installere noe hverken på innringerens telefon eller alarmsentralens pc-er. Det betyr at vaktsentraler som ennå ikke er i stand til å motta f.eks. video fra innringer, med vår løsning kan komme i drift i løpet av få dager.”Et godt eksempel på hvor brukervennlig løsningen er, og som er direkte relevant i forhold til EU-direktivet, er at en av våre kunder, en AMK-vaktsentral (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), nylig fikk et 112-anrop fra en blind person. Takket være muligheten for videoanrop i vår SMS-til-video-løsning, kunne vaktsentralen veilede den blinde innringeren helt til ambulansen var på plass, sier Asger Plæhn.

Læs mere om verdens hurtigste og mest enkle værktøj til nødopkald

Benoit Vivier

Benoit Vivier

Public Affairs Manager at the European Emergency Number Association (EENA).

Benoit er Public Affairs Manager hos EENA (European Emergency Number Association) og jobber med nødkommunikasjon, beslutningstakere i EU og EUs lovgivning om teknologi mv.
Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.