Innovativ videoløsning til understøttelse af præhospitale tjenester

05 / 2022

Bliksund og Incendium vinder svensk-norsk præshospitalt udbud

Som en del af deltagelsen i det svensk-norske projekt “Prehospital video i samverkan” (PreViS) skal Incendium i samarbejde med norske Bliksund udvikle en ny innovativ videoløsning til understøttelse af præhospitale tjenester.

Fokus for PreViS-projektet er at se på løsninger og kortlægge gevinster, som kan opnås ved at bruge videokommunikation i en præhospital sammenhæng. Målet er, at så mange patienter som muligt får en sikker pleje, hvor de er. Bliksund og Incendium kommer derved til at bidrage til udviklingen og innovationen samt etablere en platform, som langsigtet kan virke i præhospitaleenheder i Sverige og Norge.

Konkret vil teknologien hjælpe med til at færre skal hospitalsindlægges og at patienterne får den rigtige behandling så tidligt som muligt.

Paramedic monitoring tablet in ambulance

Fotokreditering: Bliksund

PreViS er et såkaldt interreg-projekt med støtte fra EU-programmet Interreg, der udvikler samarbejde på tværs af landegrænser og samarbejdspartnerne kommer fra Sverige og Norge og er: PICTA, PreHospen ved Universitetet i Borås, Chalmers Tekniske Universitet og Sykehuset Innlandet HF.

Videokommunikation intergreret i den elektronisk patientjournal

Bliksund har, gennem sin position som leverandør af elektronisk patientjournal til ambulancetjenesten i Norge, et godt kendskab til behovene i den præhospitale sektor, og med Incendiums ekspertise indenfor realtime videostreaming komplementerer virksomhederne hinanden og har derfor valgt at indgå samarbejde i PreViS-projektet.

I projektet skal Bliksunds elektroniske patientjournal, EWA, kobles sammen med Incendiums videoløsning, IncidentShare. Dette muliggør f.eks. at ambulanceredderen kan have en samtale med en læge, der både ser video af patienten i ambulancen og på samme tid ser andre data fra patienten i realtid.

 

Innovation er en vigtig del af vores DNA og vi ønsker hele tiden at tilpasse vore løsninger til brugernes hverdag og behov. Brugen af videostreaming i de præhospitale tjenester er efterspurgt, og sammen med Incendium kan vi bidrage til projektet med innovative løsninger, som dels vil give sundhedsmedarbejderne en bedre og mere enkel hverdag, og dels give etaterne mulighed for at disponere ressourcerne mere effektivt

Janne T. Morstøl

Adm. direktør, Bliksund

Bidrager til en bedre behandling og beslutningsstøtte

Gennem brug af virksomhedernes teknologier håber Bliksund og Incendium på at kunne bidrage til at der bliver behov for færre indlæggelser, korrekt behandling i tide og til at fjerne unødvendig transport, som kan være en belastning for både ambulancereddere og patienter.

Bliksund har allerede en rigtig god teknologi til at støtte det præhospitale område. Ved at kombinere innovative teknologier kan vi sammen hjælpe til at give en hurtigere diagnosticering og en mere avanceret behandling tidligere i forløbet og tættere på, hvor patienten befinder sig. Det passer godt ind i PreViS-projektet og ind i Incendiums formål, som er at skabe mere tryghed gennem bedre kommunikation

Thomas Baun

Adm. direktør, Incendium A/S

Om:

Bliksund er en ledende leverandør af softwareløsninger til beredskab og sundhedssektoren. Med en bred erfaring fra branchen hjælper Bliksund med at digitalisere hverdagen for medarbejder i beredskaberne og sundhedssektoren både nationalt og internationalt. “Vi hjælper dem, som hjælper”, Bliksund har ca. 40 ansatte og har hovedkontor i Grimstad, Norge.

bliksund.no

Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.