Video fra innringer gir god mening i verdens nordligste Alarmsentral

06 / 2020

Hos 110-sentralen for Finnmark tar man nå i bruk den nyeste teknologi i forbindelse med 110 nødoppkall.

Utover at kunne se reinsdyr, spektakulær norsk natur, midnattssol og nordlys som danser på nattehimmelen, så kan operatørene på 110-sentralen for Finnmark nå benytte sig av den nyeste teknologi og få direkte video inn fra innringer.

 

Finnmark, Norge

De dekker ett område på 48631 kvadratkilometer, og en befolkning på ca 75000 innbyggere. Det er spredt befolkning og ofte langt til skadested når det oppstår en hendelse. Man ønsker å skape trygghet for både innbyggere og turister som besøker området.

Selv om de dekker et område som er større enn Danmark med sine 42933 kvadratkilometer, så er det den minste 110-sentralen i Norge.

Store avstander, kombinert med noen av de laveste temperaturene i Norge (-45 grader celsius) er ikke uvanlig på Vinterstid. Det er også mye skiftende vær og sterke vinder. Noe som krever en sterkt beredskap som er klar til enhver tid på døgnet.

Det er derfor 110-sentralen for Finnmark har besluttet at innføre live video fra innringer på sentralen. Video systemet gir operatørene mulighet til bedre og vurdere hvilke ressurser som skal brukes når en person ringer 110 sentralen og har bruk for hjelp.

«110-sentralen for Finnmark har det seneste halvår testet bruk av live video fra Innringer og skadested. Vi har nå fått mulighet til å “se” hendelsen og også kunne danne oss ett mer korrekt bilde av hva som skjer ut på skadested. Dette gjør at vi kan iverksette tiltak og tenke ytterligere proaktivt. Vi får videreformidlet informasjon til ressurser på vei ut til skadested, slik at de vet hva man kan forvente av skadeomfang.

Vi har hatt flere hendelser som har gitt større forståelse og innsikt med å få levende bilder inn som supplement til selve telefonsamtalen. På den måten sikrer vi riktig bruk av ressurser. Vi kan gi støtte til innringer og gi råd om hvordan de skal forholde seg til hendelsen, før våre ressurser ankommer skadestedet.

I Finnmark er det store avstander og desto viktigere og få sendt riktig hjelp og riktig ressurs så raskt som mulig til den nødstilte. Når det gjelder lederstøtte får vi også løftet opp nivået ytterligere. Med direkte video fra innringer får våre 110 operatører et godt verktøy til å sikre seg at de treffer de riktige beslutninger” og kan videreformidle denne til nødvendige ressurser på vei ut til skadestedet.»

Gerd Isaksen

Leder 110-sentralen for, Finnmark

Hvordan virker det?

Når alarmsentralen får et oppkall fra en borger så er innringeren ofte stresset, det kan vanskeliggjøre kommunikasjonen. Selv om operatøren er trenet og god til å sette seg inn i innringeres forklaringer og ut ifra det det sende de riktige ressurser, så skjer det likevel at når de første mannskaper kommer ut til hendelsen så innser de at det har manglet informasjon eller informasjonen var ikke presis nok.

Med SMS til Video løsningen kan operatøren sende en lenke på SMS til innringers telefon samtidig som nød samtalen fortsetter på tradisjonelt vis. Når innringer får SMS fra alarmsentralen, klikker de på en lenke og så kan operatøren se direkte video fra innringers mobilkamera.

På den måten kan operatøren selv se hva innringer mener når han sier “det er mye røyk, men ingen flammer” eller når han sier det er en “liten hytte som brenner” Operatøren får dermed mulighet til å få et bedre overblikk over hendelsen og hvilke mulige konsekvenser det kan få hvis det utvikler seg. Grunnet de store geografiske avstander så er det utrolig viktig å sende de riktige ressurser så tidlig som mulig.

«Med SMS til video verktøyet kan operatørene nå letter vurdere hendelsens omfang og sende de riktige ressurser»

 

Gerd Isaksen

leder af 110-vagtcentralen, Finnmark

Etter at kjørt en pilot test på systemet i et halvt år er det nå besluttet at permanent innføre SMS til Video verktøyet så operatørene ved 110 sentralen i Finnmark kan få tidlig felles situasjonsforståelse og dermed disponere ressursene riktig hvis man er i tvil eller har bruk for bedre informasjon under et 1-1-0 oppkall. Utover det gir systemet mulighet for alle brannvesen og bruke direkte video fra egne mannskap, kjøretøy, droner osv.

Les mere om verdens raskeste og enkleste verktøy for videosamtaler

Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.