Vestre Viken inngår innovasjonspartnerskap med Incendium AS ifm. projektet «Videosamtale med AMK»

10 / 2020

Vestre Viken har fået tildelt midler fra Innovation Norge til at realisere projektet “Videosamtale med AMK” i samarbejde med den private sektor.

1-1-3 nødopkald

Vestre Viken driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til ca. 500.000 borgere i 22 norske kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet og Viken.

Det innovative projekt går nu ind i næste fase efter at Vestre Viken netop har indgået et innovationspartnerskab med det danske firma Incendium A/S efter en omfattende offentlig udbudsproces.

Målet er at skabe en løsning for modtagelse af videoopkald, når der ringes 1-1-3, svarende til det danske 1-1-2 nødnummer, men også lægevagten i Drammen er en samarbejdspartner i innovationsprojektet.

Kontrakten har en værdi på 5,7 millioner norske kroner, men projektet har en total investeringsramme på ca. otte millioner.

Korrekt forståelse af situationen

Videoopkald kan potentielt redde flere liv. At kunne se det samme som indringeren kan medføre færre misforståelser – og kan give den sundhedsfagligere visitator på AMK-Vagtcentralen en bedre forståelse af situationen. Det er den sundhedsfagligere visitator, der vurderer, når et videoopkald skal initieres.

 

“Som en naturlig følge af telefonsamtalen vil video give AMK-operatøren en bedre situationsforståelse i akutte nødsituationer og potentielt redde flere liv. Der er behov for en brugervenlig, sikker og hurtig løsning til videoopkald mellem AMK-Vagtcentralen, som samtidigt sikrer beskyttelse af personfølsomme og fortrolige oplysninger for både patienten, indringeren og det sundhedsfaglige personale”

HANS-CHRISTIAN S. PLATOU

PROJEKTLEDER, VESTRE VIKEN HF.

Hvad er erfaringen med indringervideo?

Værktøjet blev oprindeligt udviklet til brug i forbindelse med alarmopkald, og erfaringerne er gode. Løsningen har været i brug over 2000 gange, siden Hordaland 110 som den første norske central sendte en sms til en indringe i april 2019. Efterfølgende er løsningen blevet brugt i forbindelse med en lang række alarmopkald.

Målet er at starte test hos AMK Drammen i løbet af kort tid

Innovationspartnerskab – Et samarbejde mellem den private og offentlige sektor

 

Innovationspartnerskaber er offentlig-private partnerskaber, hvor norske kommuner og myndigheder går sammen med erhvervslivet for at udvikle helt nye løsninger på nuværende og fremtidige samfundsmæssige udfordringer.

Ud over den økonomiske støtte, som projektet har modtaget, yder Innovation Norge, Forskningsrådet, det nationale program for leverandørudvikling og det norske direktorat for digitalisering, rådgivning og ekspertise i projektperioden.

læs mere om innovationsprojektet

Det bliver lettere at sende de rigtige ressourcer

Espen Presthus og Steinar Smith arbejder begge AMK-Vagtcentralen i Vestre Viken, hvor Espen er driftsleder og sikkerhedsrepræsentant, mens Steinar er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på AMK-Vagtcentralen.

“Vores operatører får et godt indblik i hændelserne, når vi fx modtager dronevideo eller video fra dashboard kameraer fra udrykningen. Det mandskab, der er på vej til hændelsen, får også adgang til video. På den måde sikrer vi, at alle har bedst mulig fælles situationsforståelse.”

Espen Presthus og Steinar Smith

driftsleder og sikkerhedsrepræsentant - , Vestre Viken HF.

Læs mere om verdens hurtigste og mest enkle værktøj til nødopkald

Se flere nyheder her: