Fremtidsrettet videoløsning for å understøtte prehospitale tjenester

05 / 2022

Bliksund og Incendium vinner svensk-norsk prehospitalt anbud

som en del av sin deltagelse i det svensk-norske prosjektet “Prehospital video i samverkan” (PreViS), har Incendium inngått et samarbeid med norske Bliksund om å levere en fremtidsrettet videoløsning for å understøtte prehospitale tjenester.

Fokus i PreViS-prosjektet er å se på løsninger og kartlegge gevinster som kan oppnås ved å bruke videokommunikasjon i prehospital sammenheng. Målet er at flest mulig pasienter skal få trygg omsorg der de er. Bliksund og Incendium vil dermed bidra til utvikling og innovasjon samt etablere en plattform som kan operere på lang sikt i prehospitale enheter i Sverige og Norge.

Konkret skal teknologien bidra til å redusere antall sykehusinnleggelser og sikre at pasientene får riktig behandling så tidlig som mulig.

ambulansearbeider ser å tablett i ambulanse
Fotokreditt: Bliksund

PreViS er en del av interreg-prosjektet er finansiert av Interreg, og er et samarbeidsprosjekt på tvers av Sverige og Norge og ledes av: PICTA, PreHospen ved Universitetet i Borås, Chalmers Tekniske Universitet og Sykehuset Innlandet HF.

videokommunikasjon integreres i den elektronisk pasientjournal

 Bliksund har gjennom sin nasjonale posisjon som leverandør av elektronisk pasientjournaler til ambulansetjenesten i Norge, god kunnskap om behovene i tjenesten, Med Incendiums ekspertise innen sanntidsvideo streaming, utfyller selskapene hverandre og skal nå samarbeide i PreViS -prosjektet og har derfor valgt å inngå samarbeid i PreViS-prosjektet.

I prosjektet skal Bliksunds prehospitale elektroniske pasientjournal, EWA, kobles opp med Incendiums videoløsning, IncidentShare. Dette muliggjør at ambulansepersonalet kan konferere med lege som kan se video av pasienten i ambulansen, samtidig som legen ser vitalparametre og andre målinger i sanntid.

Innovasjon er en viktig del av vårt DNA og vi ønsker hele tiden å tilpasse våre løsninger til brukernes hverdag og behov. Bruken av videooverføring i prehospitaletjenester er etterspurt, og sammen med Incendium kan vi bidra inn i prosjektet med innovative løsninger som vil gi helsearbeidere en bedre og enklere hverdag, samt gi etatene muligheten til å disponere ressursene mer effektivt

Janne T. Morstøl

Adm. direktør, Bliksund

Bidrar til bedre behandling og beslutningsstøtte

Gjennom bruk av denne type teknologi håper Bliksund og Incendium å kunne bidra til færre sykehusinnleggelser, riktig behandling i tide samt unngå unødvendige reiser som kan være belastende for både pasient og mannskap.

Bliksund har allerede en svært god posisjon innen helse- og nødetater. Sammen kan vi kombinere innovativ teknologi som kan gi raskere diagnostisering og mer avansert behandling tidligere og nærmere der pasienten er. Dette passer godt inn i fokuset til PreViS -prosjektet
Thomas Baun

Adm. direktør, Incendium A/S

Om:

Bliksund er en ledende leverandør av programvareløsninger til helse- og beredskapstjenester. Med bred erfaring fra bransjen digitaliserer Bliksund hverdagen til beredskaps- og helsearbeidere nasjonalt og internasjonalt. Løsningene gir kontroll, flyt og oversikt – både i arbeidshverdagen og akutte situasjoner. Vi hjelper de som hjelper. Bliksund har nærmere 40 ansatte og har hovedkontor i Grimstad, Norge.

bliksund.no

Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.