This post is also available in: English Norwegian Bokmål

Vestre Viken og Incendium A/S indgår aftale om innovationspartnerskab ifm. projektet «Videosamtale med AMK»

Vestre Viken har fået tildelt midler fra Innovation Norge til at realisere projektet “Videosamtale med AMK” i samarbejde med den private sektor.

Vestre Viken driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til ca. 500.000 borgere i 22 norske kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet og Viken.

Det innovative projekt går nu ind i næste fase efter at Vestre Viken netop har indgået et innovationspartnerskab med det danske firma Incendium A/S efter en omfattende offentlig udbudsproces.

Målet er at skabe en løsning for modtagelse af videoopkald, når der ringes 1-1-3, svarende til det danske 1-1-2 nødnummer, men også lægevagten i Drammen er en samarbejdspartner i innovationsprojektet.

Kontrakten har en værdi på 5,7 millioner norske kroner, men projektet har en total investeringsramme på ca. otte millioner.

Korrekt forståelse af situationen

Foto: Vestre Viken HF

Videoopkald kan potentielt redde flere liv.

“Som en naturlig følge af telefonsamtalen vil video give AMK-operatøren en bedre situationsforståelse i akutte nødsituationer og potentielt redde flere liv. Der er behov for en brugervenlig, sikker og hurtig løsning til videoopkald mellem AMK-Vagtcentralen, som samtidigt sikrer beskyttelse af personfølsomme og fortrolige oplysninger for både patienten, indringeren og det sundhedsfaglige personale”

siger Hans-Christian S. Platou, projektleder hos Vestre Viken HF.

At kunne se det samme som indringeren kan medføre færre misforståelser – og kan give den sundhedsfagligere visitator på AMK-Vagtcentralen en bedre forståelse af situationen. Det er den sundhedsfagligere visitator, der vurderer, når et videoopkald skal initieres.

Målet er at starte test hos AMK Drammen i løbet af kort tid

Innovationspartnerskab – Et samarbejde mellem den private og offentlige sektor

Innovationspartnerskaber er offentlig-private partnerskaber, hvor norske kommuner og myndigheder går sammen med erhvervslivet for at udvikle helt nye løsninger på nuværende og fremtidige samfundsmæssige udfordringer.

Ud over den økonomiske støtte, som projektet har modtaget, yder Innovation Norge, Forskningsrådet, det nationale program for leverandørudvikling og det norske direktorat for digitalisering, rådgivning og ekspertise i projektperioden

Det bliver lettere at sende de rigtige ressourcer

Espen Presthus og Steinar Smith arbejder begge AMK-Vagtcentralen i Vestre Viken, hvor Espen er driftsleder og sikkerhedsrepræsentant, mens Steinar er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på AMK-Vagtcentralen.

“Vi er meget positive overfor projektet. Muligheden for at se live video fra den, der ringer op, kan give os en bedre forståelse af, hvordan patienten har det. Dette vil gøre det nemmere at sende de rigtige ressourcer frem til den nødlidende. Det er noget helt andet at have mulighed for at se situationen gennem videobilleder snarere end blot at høre lyd og få beskrivelser. Det er samtidigt vigtigt at pointere, at det er den sundhedsfaglige visitator, der beslutter, om – og hvornår – video skal bruges. Det er nemlig ikke i alle situationer, hvor video er nødvendigt, og der vil sandsynligvis også være situationer, hvor videotransmission ikke er mulig eller tilrådeligt. For eksempel, hvis der er dårlig mobiltelefondækning, eller det er nødvendigt at spare strømmen på mobiltelefonens batteri hos den, der ringer op”

siger Espen Presthus og Steinar Smith.

Følg med på projektets hjemmeside

“Vi er både stolte og taknemmelige over at få denne mulighed for at bidrage med udviklingen af ny teknologi og vores erfaring fra lignende projekter i Danmark og Norge. Vi glæder os til at løfte opgaven sammen med vores partnere: Public Intelligence (Odense), KindPeople (Stavanger) og Making Waves (Oslo). Vores mål er, at brug af teknologi i praksis skal skabe større tryghed for medarbejdere og borgere og dette projekt kommer i høj grad til at støtte op om den målsætning,”

siger administrerende direktør i Incendium A/S, Thomas Baun

OM VESTRE VIKEN HF

Vestre Viken driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til ca. 500.000 borgere i 22 norske kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet og Viken.

Sundhedstjenesterne indebærer  bl.a. sygehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike samt den pre-hospitale indsats i hele dækningsområdet.  vestreviken.no

OM INCENDIUM

Incendium har arbejdet med live video streaming for at lave fælles situationsforståelse i brand, beredskab og politi siden 2013. I 2019 gjorde Incendium sit indtog i sundhedssektoren med lanceringen af sms-til-video, som nu bruges i flere danske regioner og af praktiserende læger (alene i august blev der sendt 28.000 sms’er).

incendium.dk

©2020 Incendium A/S

Log in with your credentials

Forgot your details?