SMS-til-video reduserer unødvendige besøk på legevakten og eliminerer pasienter som kaster bort tid på venterommet

01 / 2020

Akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har 23.000 besøg om året. Sygehuset anslår, at omkring 15 procent af skadestuebesøgende kan undgås ved at benytte SMS-til-Video i forbindelse med telefonopkald.

Derfor indfører Akuttelefonen på Holbæk Sygehus nu SMS-til-Video, som gør det muligt for at borgere at filme skaden med deres mobiltelefon, når de ringer 70 15 07 08. Løsningen, der er helt ny, i Region Sjælland, betyder, at sygeplejersken bedre kan visitere, om borgeren bør møde op i akutmodtagelsen eller kan blive hjemme.

Et billede siger mere en tusinde ord

Så i stedet for mundtligt at beskrive længden af en flænge i panden eller farven på en forstuvet fod kan det sundhedsfaglige personale nu selv kigge med, når syge eller tilskadekomne borgere ringer til Akuttelefonen på Holbæk Sygehus.

«Video giver mulighed for, at vi bedre kan vurdere skadens omfang og vejlede den tilskadekomne mere præcist. Det kan også støtte pårørende, som måske er usikre på, hvad de skal gøre i situationen»

Hanne Baden Nielsen

Oversygeplejerske, Akutafdelingen på Holbæk Sygehus

Den nye service er tilgængelig for alle, der ringer til sygehusets akuttelefon i dag- og aftentimerne fra en smartphone. Videoforbindelsen etableres ved, at sygeplejersken spørger borgeren, om der må sendes en sms til telefonen. Når sms’en nogle sekunder senere dukker op, skal borgeren godkende, at telefonens kamera benyttes. Herefter bliver der automatisk sendt levende billeder fra telefonen og direkte til sygehuset. Fra sin computerskærm kan sygeplejersken så vurdere situationen og rådgive om det videre forløb.

Holbæk Sygehus - Akutafdelingen

Holbæk Sygehus - Akutafdelingen

SMS-til-Video

  

Sådan fungerer videoløsningen

  •  Borgeren ringer 70 15 07 08 og trykker sig videre til Akuttelefonen på det nærmeste sygehus.

  • Under samtalen med Akuttelefonen kan visitatoren bede om lov til at få adgang til kameraet i borgerens mobiltelefon. Det gøres ved at sende en sms.

  • Borgeren skal godkende, at telefonens kamera benyttes, herefter bliver der automatisk sendt video fra telefonen til sygehuset. Billederne bruges til at vurdere situationen og vejlede den tilskadekomne.

  • Videobillederne gemmes ikke, og når samtalen er afsluttet, kan de af sikkerhedsmæssige grunde ikke kaldes frem igen.

I akutmodtagelsen får vi ofte patienter ind, der venter længe på at blive behandlet for mindre skader, de kunne have håndteret selv, hvis de havde følt sig mere trygge. Videokontakten kan være med til at skabe tryghed, fordi man via telefonen kan vise skaden til en fagperson og få en tilbagemelding med det samme. På den måde spare vi både tid for patienterne og for vores personale

Hanne Baden Nielsen

Oversygeplejerske, Holbæk Sygehus

Et forsigtigt skøn er, at hver syvende skadestuebesøg kan undgås. Det svarer til over 3000 besøg om året, og det vil kunne ses på ventetiden for de øvrige patienter i akutmodtagelsen. Men Hanne Baden Nielsen er også opmærksom på, at videosamtaler kan give flere besøg i skadestuen.

– Nogle borgere har tendens til at undervurdere skaden, når de ringer ind. Det oplever vi nogle gange med mænd, der for eksempel har skåret sig. Ved hjælp af billederne fra telefonen vil vi fremover kunne vejlede dem bedre og måske overbevise dem om, at de skal besøge os, siger Hanne Baden Nielsen.  

Videokontakt i forbindelse med opkald til Akuttelefonen er igangsat i januar 2020 på baggrund af et studie foretaget af sygeplejerske Ulla Toftkær, der selv arbejder i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Læs mere om verdens hurtigste og mest enkle værktøj til akuttelefoner

Se flere nyheder her: