SMS-til-Video er blitt standerutstyr i 12 norske brannvaktsentraler

08 / 2020

Som det første landet i Norden har 12 av Norges 110-sentraler nå en felles løsning for mottak av video fra innringer når 1-1-0 mottar oppkall.

Produktet SMS-til-Video og IncidentShare er levert av Incendium A/S i Danmark, og har blitt et solid hjelpemiddel for 110-sentraler i Norge.

1-1-0 nødanrop

SMS-til-Video er et kjent produkt for de fleste 110-sentraler i Norge. I dag bruker hele 12 av landets 110-sentraler dette produktet, som er utviklet av det danske selskapet Incendium A/S. Selskapet er ledende leverandør av sikre videoløsninger til beredskap, politi, prehospitale tjeneste (AMK) og helsevesen.

SMS-til-Video er et brukervennlig system som bidrar til å kvalitetssikre oppkall til 110-sentralen.

Når en person varsler om en brann eller ulykke som krever brannvesenets hjelp, kan operatøren på vaktsentralen sende en SMS til innringeren med et enkelt trykk slik at 110-operatøren får muligheten til å se live video via innringerens Smartphone.

Tidlig visuell forståelse kan være avgjørende i forhold til en hendelse og gir en større trygghet for både 110-operatøren og innringeren, i tillegg til at det sikrer optimal disponering av brannvesenets ressurser.

Hvordan hjelper dette brannvesenet?

Det er ingen tvil om at SMS-til-Video er blitt et godt hjelpemiddel for 110-operatørene på de 12 sentralene. Ved hjelp av denne teknologien kan man også kan motta videobilder direkte i bilene, noe som har vært svært nyttig for utrykningsmannskapet fordi de får et situasjonsbilde av hendelsen allerede før de ankommer skadestedet. Operatøren kan nemlig velge å sende direktevideo fra innringeren til de kjøretøyene som er på vei til skadestedet.

Et bilde sier som kjent mer enn 1000 ord. Det kan lett oppstå misforståelser i en telefonsamtale, eller man kan legge ulik betydning på ting når man ikke har det samme situasjonsbildet. Derfor er det viktig at man raskt kan etablere en felles forståelse for situasjonen.

Ved oppkall til 110-sentralen kan operatøren sende en SMS til innringeren hvis det oppstår tvil rundt det som blir kommunisert i telefonen. På denne måten kan operatøren med sin beredskapsbakgrunn bedre vurdere hva som er farlig, og hva som potensielt kan utvikle seg, samt ta en vurdering på det som ikke er så farlig eller på ting som innringeren kanskje ikke har vært oppmerksom på. Dette gir operatøren muligheten til å ta riktige beslutninger når det gjelder disponering av ressurser for å løse oppgaven. I tillegg til å gi mulighet for direktevideo, er det også mulig å laste opp bilder og videoopptak, f.eks. hvis dekningen er dårlig eller man har bruk for høyere oppløsning.

Utviklingen har gått fort de siste årene

Siden 2013 har Incendium utviklet unike og sikre videoløsninger for beredskapen. I tillegg til brannvesen og 110-sentraler benyttes produktene i dag også av politi og helsevesen.

De siste årene har produktutviklingen gått fort, og vi har utvidet samarbeidet med flere aktører innenfor Brann- og redningsetaten i Norge. Vi er utrolig glade for det engasjementet vi møter når vi er ute hos beredskapen, og vi kommer til å fortsette å fokusere på at innovasjonen blir utviklet i samarbeid med dem som har størst innsikt og som skal bruke systemene hver dag, 24/7.

Salten Brann har de siste årene hatt fokus på bruk av video i innsatser/hendelser for å få best mulig situasjonsforståelse og dermed disponere ressursene riktig. Video er også viktig i etterkant av en hendelse der det er fokus på læring og forbedring

 I løbet af de sidste par år har vi sammen med flere brandvæsner og 110-centraler været aktive i både test- og udviklingsfaser, fx Øvelse Nord. Vi har også brugt video under reelle hændelser og derved fået vigtig viden, som har bidraget til videreudvikling af vores videoløsninger. Derfor er det selvfølgelig glædeligt for os at se, at det nu bredes ud til flere dele af bl.a. Norge, da det sikrer den videre udvikling og viser, at de ideer og tanker, vi oprindeligt havde omkring brugen af video, ikke var helt forkerte.

I løpet av de siste årene har vi sammen med flere brannvesen og 110-sentraler vært aktive både i test- og utviklingsfaser som f.eks. Øvelse Nord. Vi har også brukt video under reelle hendelser, og oppnådd nyttig innsikt som vi har kunnet bidra med i forbindelse med videreutvikling av systemene. Det er selvfølgelig gledelig for oss å se at dette nå spres til flere deler av landet, det sikrer videre utvikling og viser at vi var inne på noe riktig da vi begynte med de første tankene rundt bruk av video.

PER GUNNAR PEDERSEN

FIRE CHIEF, SALTEN BRANN IKS

Hvordan er erfaringen med innringervideo?

Verktøyet ble opprinnelig utviklet til bruk i forbindelse med 110-oppkall, og erfaringene er gode. Løsningen har vært i bruk mer enn 2000 ganger siden Hordaland 110, som den første i Norge, sendte en SMS til en innringer i april 2019. I ettertid har løsningen vært brukt i forbindelse med et bredt spekter av 110-oppkall.

«På et tidspunkt fikk vi et oppkall om røyk fra skogen. I denne situasjonen var vi veldig i tvil om innringers forklaring, og mistenkte at han kanskje var ruset eller påvirket på annen måte. Men da vi fikk ham til å sende video, så vi med egne øyne at det var kraftig røykutvikling fra skogen, og valgte å sende ekstra ressurser med i første utsending.»

MORTEN FRANTZEN

ALARMOPERATØR, 110 HORDALAND

Det er ikke bare til 110-oppkall at løsningen har vist seg å være nyttig. Også i forbindelse med 110-sentralens andre arbeidsoppgaver har SMS-til-Video-løsningen vist seg å være et sterkt verktøy. For eksempel har SMS-til-Video-løsningen blitt brukt utallige ganger til nullstilling av ABA-anlegg slik at man på avstand kan hjelpe ved feilmeldinger og dermed spare tid og ressurser.

Hos de 12 norske 110-sentralene mener man at investeringen i en SMS-til-Video-løsning er en suksess. Operatørene ble fortrolige med systemet etter veldig kort opplæring, og kan bruke løsningen til flere oppgaver enn det opprinnelig var tenkt til. Noen operatører snakker om en tidsregning for 110-sentraler før og etter innringervideo var mulig.

Løsningen gir altså en ekstra trygghet både for operatøren, brannmannskapet som er på vei og innbyggerne i de 12 områdene som 110-sentralene dekker.

Løsningen gir flere muligheter

Alle Brannvesen i 110-distriktene som har systemet får nå også muligheten til å bruke plattformen til å sende live video inn fra eget mannskaper, det kan være via hjelmkamera, kjøretøy, droner osv. Flere 110-distrikter benytter seg allerede av dette.

Blant annet i Øst 110 sitt distrikt der det nå er koblet flere droner på løsningen, samt video fra kjøretøy.

Våre operatører får et godt innblikk i hendelsene når vi f.eks. får inn dronevideo eller dashbordvideo fra brannvesenet. Mannskap på vei til hendelsen får også mulighet til å se video. På denne måten sikrer vi at alle har best mulig felles situasjonsforståels.»

BJØRNAR NYBLOM KRISTIANSEN

FAGUTVIKLER , ØST 110-SENTRAL IKS

Les mer om verdens raskeste og enkleste verktøy for videosamtaler

Se flere referencer:

Se flere referencer:

Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.