Nordisk samarbejde om ny videoløsning skal redde liv i Norge

04 / 2021

Pressemeddelelse: Ny brug af videoteknologi hjælper fremover mere end halvdelen af Norges befolkning, når de ringer til alarmcentralen. Det er foreløbigt resultatet af innovationspartnerskabet mellem danske og norske firmaer og Vestre Viken Helseforetag i Norge.

AMK medarbejder modtager videokald

Frem til i dag har de præhospitale alarmcentraler i den mest folkerige af de 4 norske regioner, Helse Sør- Øst, kun kommunikeret med indringere via samtale i et telefonopkald. Men nu er det muligt for medarbejderne at kigge med via video, når der bliver ringet til nødnummeret.

Det sker på baggrund af et innovationsprojektet mellem Vestre Viken Helseforetag, der driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til 22 norske kommuner i regionen, og Incendium A/S som hovedleverandør. Efter længere tids udvikling, oplæring og test træder projektet nu ind i en ny ”Proof of concept”-fase, hvor løsningen går i drift og kommer indbyggerne til gode.

Vi har over lang tid arbejdet intenst på at lave et værktøj, som vores operatører hos alarmcentralen kan bruge. Vi håber og tror, at videoløsningen vil komme patienterne til nytte, og at vi kan yde endnu bedre hjælp takket være løsningen,

Lise-Mette Lindland

Afdelingschef og projektleder, AMK Vestre Viken HF

Videosamtale kan redde liv

Ved nødopkald er situationen typisk hektisk, og det kan være svært at beskrive med ord til alarmcentralen, hvad der er sket, og hvor voldsom ulykken er. Her vil muligheden for at bruge videosamtale være en stor hjælp og give alarmcentraler og lægevagter bedre mulighed for at hjælpe folk i akut nød.

 

Medarbejderen ved alarmcentralen får et mere præcist billede af situationen ved at se hændelsen med egne øjne, og bevidstheden om det medvirker til at skabe tryghed for borgeren. Det vil kunne redde menneskeliv, både fordi den mest korrekte hjælp bliver sendt hurtigt afsted og fordi medarbejderen bedre kan støtte indringeren og f.eks. vejlede i korrekt udførelse af livreddende førstehjælp

Thomas Baun

Administrerende direktør, Incendium A/S

Stærkt nordisk samarbejde

Den nye videoløsning til AMK-alarmcentralen i Norge er blevet til gennem et innovationspartnerskab mellem Vestre Viken og Incendium A/S (Thisted), Public Intelligence (Odense), Kind People (Stavanger) og NoA Ignite (Oslo).

Løsningen er en udvidelse af Incendiums videoplatform, IncidentShare, som i dag benyttes af hovedparten af de norske brandberedskaber og i flere danske alarmcentraler og lægevagter.

– Det her projekt har bekræftet os i, hvordan vi sagtens kan have et stærkt innovativt samarbejde på tværs af landegrænser, hvor det fælles mål er at få skabt den bedste løsning til både borgere og ansatte i sundhedsvæsnet, siger Thomas Baun fra Incendium A/S og tilføjer at geografien, og også coronaens indvirkning med ikke at kunne mødes fysisk, bestemt ikke har hindret dem i både at have et sjovt, hyggeligt og produktivt samarbejde.

 

Løsning klar til brug

På baggrund af det gode samarbejde og en udviklingsfase, der har været i tæt dialog med operatørerne, er Lise-Mette Lindland fra AMK Vestre Viken i den grad fortrøstningsfuld:

– Jeg er helt sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt i perioden frem til slut august, hvor løsningen skal bruges med patienter i den anden ende, og at vi efter august vil komme til at kunne udvikle den endnu mere på baggrund af vores erfaringer. Medarbejderne ved alarmcentralen glæder sig meget til at komme i gang med at bruge løsningen, siger en begejstret Lise-Mette Lindland.

Videoløsningen bliver taget i brug i de fem AMK-alarmcentraler i Sør/Øst-Norge, som dækker over ca. halvdelen af Norges befolkning.

kvindelig sundhedsvisitator ser på computerskærme

Sådan virker videoteknologien

Med teknologien kan alarmcentralerne og lægevagterne nu se frem til at kunne modtage video fra indringerens mobiltelefon under et nødopkald.

Teknologien gør det nemmere at visitere hændelser bl.a. i forbindelse med færdselsuheld, forbrændinger, og akutte medicinske tilfælde. Det vil også være en hjælp i situationer, hvor mindre børn ringer 1-1-3.

Det unikke ved teknologien er, at den ikke er afhængig af, at der er en app installeret på indringerens mobiltelefon, eller af at vedkommende husker at bruge den, når de ringer til 1-1-3. Desuden vil videoopkaldet ikke medføre spildtid, da det sker efter, at ambulancen er sendt afsted, og imens alarmcentralen stadig er i røret.

Herunder ses det, hvordan videosamtale ved et nødopkald foregår:

mobiltelefon ringer til 113

Når der ringes 1-1-3, vil alamcentralen sende en ambulance og akutudrykning med det samme, som de plejer.

 

illustration af ambulance og operatør

Hvis alarmcentralen vurderer, at det er nødvendigt, kan operatøren sende en SMS til indringeren og bede om at få midlertidigt adgang til mobilkameraet.

illustration af mobiltelefon og operatør

Klikker indringeren på linket, aktiveres en krypteret videoforbindelse, uden at telefonsamtalen afbrydes.

illustration af videokald til alarmcentral

Alarmcentralen kan nu guide og hjælpe indringeren med for eksempel at foretage korrekt hjertelungeredning, førstehjælp eller brug af hjertestarter indtil ambulancen kommer frem.

 

Læs mere om verdens hurtigste og mest enkle værktøj til videosamtaler

Se flere nyheder her: