Nordisk samarbeid om videoløsning skal redde liv i Norge

04 / 2021

Ny bruk av videoteknologi vil fremover hjelpe mer enn halvparten av Norges befolkning når de ringer til alarmsentralen. Det er det foreløpige resultatet av innovasjonspartnerskapet mellom danske og norske firmaer og Vestre Viken Helseforetak i Norge.

AMK medarbejder modtager videokald

Frem til i dag har de prehospitale alarmsentralene i den mest folkerike av de fire norske regionene, Helse Sør-Øst, bare kunnet kommunisere med innringere via samtaleanrop. Nå kan medarbeiderne også bruke video og se innringerne når det ringes til nødnummeret. 

Dette skjer på bakgrunn av et innovasjonsprosjekt mellom Vestre Viken Helseforetak, som driver sykehus og leverer helsetjenester til 22 norske kommuner i regionen, og Incendium A/S som hovedleverandør. Etter lengre tids utvikling, opplæring og testing går prosjektet nå over i en «Proof of concept»-fase, der løsningen settes i drift og kommer innbyggerne til gode.

Vi har over lang tid jobbet intensivt med å lage et verktøy som operatørene på alarmsentralen kan bruke. Vi håper og tror at videoløsningen skal komme pasientene til gode og at vi kan gi pasientene enda bedre hjelp takket være løsningen.

Lise-Mette Lindland

Avdelingssjef og prosjektleder , AMK Vestre Viken HF

Videosamtale kan redde liv

Under et nødanrop er situasjonen ofte hektisk, og det kan være vanskelig å beskrive for alarmsentralen hva som har skjedd og hvor voldsom ulykken er. I slike tilfeller vil muligheten for å bruke videosamtale være til stor hjelp og gi alarmsentraler og legevakter bedre mulighet til å hjelpe folk i akutt nød.

 

Medarbeideren på alarmsentralen får et mer presist bilde av situasjonen ved å se hendelsen med egne øyne, og bevisstheten om dette bidrar til å skape trygghet for brukeren. Det vil kunne redde menneskeliv, både fordi riktig hjelp sendes så raskt som mulig og fordi det blir enklere å støtte innringeren og f.eks. gi veiledning i korrekt utføring av livreddende førstehjelp

Thomas Baun

Administrerende direktør, Incendium A/S

Sterkt nordisk samarbeid

Den nye videoløsningen til AMK-sentralen i Norge er blitt til gjennom et innovasjonspartnerskap mellomVestre Viken og Incendium A/S (Thisted),Public Intelligence (Odense),Kind People (Stavanger) og NoA Ignite (Oslo). Løsningen er en utvidelse av Incendiums videoplattform, IncidentShare, som i dag benyttes av hovedparten av de norske brannvesen og på flere danske alarmsentraler og legevakter.

– Dette prosjektet har vist oss at det er mulig å ha et sterkt innovativt samarbeid på tvers av landegrenser bak et felles mål om å skape en best mulig løsning til både brukere og ansatte i helsevesenet, sier Thomas Baun fra Incendium A/S. Han legger til at på tross av den geografiske avstanden og koronarelaterte utfordringer med ikke å kunne møtes fysisk, har samarbeidet vært morsomt, hyggelig og produktivt.

 

Bruksklar løsning

På bakgrunn av det gode samarbeidet og en utviklingsfase som har foregått i tett dialog med operatørene, er Lise-Mette Lindland fra AMK Vestre Viken svært optimistisk:

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å gå veldig godt i perioden frem til slutt august når løsningen skal brukes med pasienter i den andre enden, og at vi etter august vil kunne utvikle den enda mer på bakgrunn av erfaringene vi gjør oss. Medarbeiderne på alarmsentralen gleder seg veldig til komme i gang med å bruke løsningen, sier en begeistret Lise-Mette Lindland.  

Videoløsningen blir tatt i bruk på de fem AMK-sentralene i Sør/Øst-Norge, som dekker over halvdelen av Norges befolkning.

kvindelig sundhedsvisitator ser på computerskærme

Slik virker videoteknologien

Med teknologien kan alarmsentralene og legevaktene nå se frem til å kunne motta video fra innringerens mobiltelefon under et nødanrop.

Teknologien gjør det enklere å undersøkelse hendelser i forbindelse med f.eks. trafikkulykker, forbrenninger og akutte medisinske situasjoner. Den vil også være til hjelp i situasjoner hvor mindre barn ringer til 113.

Det unike med teknologien er at den ikke er avhengig av at det er en app installert på innringerens mobiltelefon eller at vedkommende husker å bruke den i forbindelse ved anrop til 113. Dessuten vil videoanropet ikke føre til bortkastet tid, da det først aktiveres når ambulansen er sendt til stedet og mens alarmsentralen fortsatt er i telefonen.

Nedenfor vises det hvordan nødanrop med videosamtale foregår:

mobiltelefon ringer til 113

Når noen ringer til 113, sender alarmsentralen en ambulanse og akuttutrykning med det samme, som de pleier.

 

illustration af ambulance og operatør

Hvis alarmsentralen vurderer det nødvendig, kan operatøren sende en SMS til innringeren og be om tilgang til mobilkameraet.

illustration af mobiltelefon og operatør

Hvis innringeren klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse uten at telefonsamtalen avbrytes.

illustration af videokald til alarmcentral

Alarmsentralen kan nå veilede og hjelpe innringeren med f.eks. korrekt hjerte-lunge-redning, førstehjelp eller bruk av hjertestarter helt til ambulansen kommer frem.

 

Les mere om verdens raskeste og enkleste verktøy for videosamtaler

Se flere nyheder her: