This post is also available in: Engelsk Danish

Viken og Incendium AS inngår avtale om innovasjonspartnerskap for prosjektet «Videosamtale med AMK».

Vestre Viken har blitt tildelt midler fra Innovasjon Norge til å utvikle løsninger for prosjektet «Videosamtale med AMK» i samarbeid med næringslivet.

Vestre Viken driver sygehuse og leverer sundhedstjenester til ca. 500.000 borgere i 22 norske kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet og Viken.

Det innovative prosjektet går nå inn i neste fase etter at Vestre Viken nå har inngått innovasjonspartnerskap med det danske selskapet Incendium AS, etter en omfattende offentlig anbudsprosess.

Målet er å lage en løsning for videosamtale som mellom innringer som ringer 113 og AMK-sentralen. Legevakten i Drammen er også en samarbeidspartner i prosjektet.

Kontrakten med Incendium har en verdi på 5,7 millioner kroner, men prosjektet har en total investeringsramme på cirka åtte millioner kroner.

Riktigere forståelse av situasjonen

Foto: Vestre Viken HF

Videosamtale kan potensielt redde flere liv.

I tillegg til lyd vil video gi AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell,

forteller Hans-Christian S. Platou, som er prosjektleder for «Videosamtale med AMK».

Det å kunne se det samme som innringer vil kunne føre til færre misforståelser – og kan gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjonen. Det er operatøren som initierer når videoanrop skal brukes.

Målet er å være i gang med testing hos AMK Drammen i løpet av kort tid.

Innovasjonspartnerskap – Et samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

I tillegg til pengestøtten som prosjektet har fått bistår Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet med rådgivning og kompetanse i prosjektperioden.

Lettere å sende ut riktig ressurs

Espen Presthus og Steinar Smith jobber begge på AMK-sentralen i Vestre Viken hvor Espen er operasjonsleder og verneombud, mens Steinar er plasstillitsvalgt for sykepleierne på AMK.

«Vi er veldig positive til prosjektet. Muligheten for å få se levende bilder hos den som ringer inn kan gjøre at vi får en bedre forståelse av hvordan pasienten har det. Det vil gjøre det lettere å sende riktig ressurs ut for å hjelpe. Det er noe helt annet å ha muligheten til å se situasjonen gjennom videobilder fremfor kun å høre lyd og få beskrivelser. Et viktig poeng er at det er vi som er AMK-operatører som bestemmer om – og når – video skal brukes. Det er ikke alle situasjoner der video er nødvendig, og det vil nok også være situasjoner der videooverføring ikke er mulig eller tilrådelig. For eksempel hvis det er dårlig mobildekning eller det er nødvendig å spare mobilbatteri for den som ringer inn»,

forteller Espen Presthus og Steinar Smith.

Følg med på prosjektets nettside

«Vi er både stolte og taknemmelige over at få denne mulighed for at bidrage med udviklingen af ny teknologi og vores erfaring fra lignende projekter i Danmark og Norge. Vi glæder os til at løfte opgaven sammen med vores partnere: Public Intelligence (Odense), KindPeople (Stavanger) og Making Waves (Oslo). Vores mål er, at brug af teknologi i praksis skal skabe større tryghed for medarbejdere og borgere og dette projekt kommer i høj grad til at støtte op om den målsætning»,

forteller administrerende direktør i Incendium A/S, Thomas Baun

OM VESTRE VIKEN HF

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner.

Disse helsetjenester dekker blant andre Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Prehospitale tjenester i sykehusområdet. vestreviken.no

OM INCENDIUM

Incendium har arbejdet med live video streaming for at lave fælles situationsforståelse i brand, beredskab og politi siden 2013. I 2019 gjorde Incendium sit indtog i sundhedssektoren med lanceringen af sms-til-video, som nu bruges i flere danske regioner og af praktiserende læger (alene i august blev der sendt 28.000 sms’er).

incendium.dk

©2020 Incendium A/S

Log in with your credentials

Forgot your details?