Live video er en del af et styrket brandberedskab i Østjylland

05 / 2021

Pressemeddelelse: Nye tiltag hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed om en ny samlet vagtcentral, operationschef funktion og brug af livevideo fra skadesstederne viser allerede gode takter.

Vagtcental operatør kigge på skærmvæg

Hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed, der til sammen dækker otte kommuner og cirka 800.000 borgere i Østjylland, er der det seneste halve års tid sket store ændringer.

De to beredskaber er gået sammen om at etablere en ny fælles vagtcentral og en døgndækkende operationschef-funktion, som nu er omdrejningspunktet for alle operative indsatser i de otte kommuner. Formålet er, at man med et samlet overblik vil kunne stå endnu stærkere og udnytte de samlede resurser bedre, når alvorlige hændelser rammer.

Det nye setup gør, at ledelsen på skadesstedet kan koncentrere sig fuldt ud om hændelsen. De skal ikke tænke en masse over, hvor de kan få ekstra resurser fra, forplejning, afløsning og lignende, som kommer i forbindelse med en større hændelse. Det tager operationschefen på vagtcentralen sig af. Det samlede overblik giver også langt bedre forudsætninger for at have beredskab klar til andre samtidige hændelser. 

Vi har kørt med den samlede vagtcentral siden oktober sidste år og operationschefen fuldt ud på vagtcentralen siden 1. april. Vi kan allerede nu mærke, at det har en god effekt, da det skaber en stabil drift ved større hændelser og dermed bedre udnyttelse af vores resurser. Det giver redundans i systemet og hjælper os til at kunne tænke frem i tiden

Jesper Hansen

Teamleder, Østjyllands Brandvæsen

Flere øjne på skadesstedet med livevideo

Sammen med tiltagene om den nye samlede vagtcentral og operationschef-funktion, har beredskaberne også taget hul på en ny epoke med livevideo fra skadesstederne. En teknologi som er udviklet i samarbejde med Incendium.

Siden november sidste år har vagtcentralen haft mulighed for at bruge SMS-til-video. Her kan vagtcentralen sende et videolink til anmelderen, som med et enkelt klik hurtigt kan sende livevideo fra hændelsen til vagtcentralen.

– Vi har allerede nu mærket god effekt af den her livevideo, som vi kan modtage fra anmelderen. Det giver os muligheden for, at vi, allerede inden vi lander på skadesstedet, kan have et overblik over, hvad der sker og dermed få sendt de rette resurser afsted. Det er også en hjælp til brandmændene som i højere grad kan forberede sig på den hændelse, de kommer ud til, fortæller Jesper Hansen.

Derudover har indsatslederbilerne fået installeret videokameraer, som kan fjernstyres af operationschefen og andre på vagtcentralen, så de kan følge med på skadesstedet.

– Livevideo fra indsatslederbilen på skadesstedet er et rigtig godt ledelsesværktøj. Indsatslederen på stedet kan typisk stå i en meget stresset situation, hvor der sker mange ting. Her er det rart med et sæt ekstra øjne på i form af operationschefen på vagtcentralen, som kan hjælpe med at vurdere situationen og få bestilt de rette resurser i god tid, afslutter Jesper Hansen.

LÆS OGSÅ: Tre nye indsatslederbiler i drift hos Østjyllands Brandvæsen 

De nye ændringer hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed sker som et led i en styrkelse af brandberedskabet i Østjylland, som kommer i kølvandet af Forsvarsministeriets analyse af kommunale redningsberedskabers robusthed.

Læs mere om verdens hurtigste og mest enkle værktøj til videosamtaler

Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.