Incendium skal levere videoløsning til alle 110-sentralene i Norge

10 / 2022

Incendium sammen med Norske Bliksund har vunnet NKS110 sitt anbud for anskaffelse av videløsning til alle 110-sentraler og brannvesen i Norge

110 kjøretøy

110-sentralene og brannvesen har behov for å kunne motta video fra innringer og ha mulighet til å strømme video fra egne enheter blant annet inn til 110-sentralene. Med videløsningen fra Bliksund og Incendium får operatører og innsatsledere i alle norske brannvesen tilgang til video, og kan sikre bedre situasjonsforståelse samt styre ressursene mer optimalt. Video kan også deles både internt i 110-sentralen samt med andre myndigheter og eksterne mottagere.

Vi er takknemlige for at NKS110 ser verdien i vår software og viser oss den tilliten. Gjennom hardt arbeid og erfaring fra samarbeid med nødetater i Norge og Danmark gjennom mange år, har vi klart å utvikle en robust og fremtidsrettet løsning sammen med dem som bruker den til daglig. Vi gleder oss til det videre samarbeidet

Thomas Baun

Tidligere CEO, Incendium A/S

Løsningen fra Bliksund og Incendium heter IncidentShare. Den gir operatørene i 110-sentralene mulighet til å motta video fra innringere i hendelser hvor operatøren kan benytte innringers kamera for å få et overblikk over en hendelse eller en situasjon. 110-sentralene kan også motta video fra for eksempel kamera på brannbiler, bodycam på brannmannskap, droner og andre enheter man kan sette kamera på. 110 sentralene kan også dele alle innkommende videostrømmer videre til brannvesen og andre nødetater. IncidentShare videoløsningen skal integreres med et nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) for alle 110 sentralene i Norge. Oppdragshåndteringsverktøyet blir levert av Locus Solutions AS og skal erstatte dagens løsning.

Bliksund og Incendium har opparbeidet seg en solid posisjon som leverandør til nødetatene og kjenner bransjen godt, og vi er trygge i valget av løsning. Når en brann oppstår, trenger man øyeblikkelig situasjonsforståelse for å løse situasjonen best mulig. Nå får 110-sentralene og brannvesenet en løsning som gir live video fra innringer samt muligheten til å strømme live video fra egne videokilder. I tillegg blir det enklere å styre ressurser og sørge for at korrekt mannskap blir sendt ut. Nå kan all få tilgang til en solid plattform for fremtiden samt at vi sørger vi for en enda bedre tjeneste til innbyggerne, sier Trond Brenden, I NKS110

Trond Brenden

Leder 110 i Alarmsentral Brann Innlandet

I dag brukes lncidentShare av mange 110 sentraleri Norge. Løsningen brukes også på legevakter og i AMK sentraler. I Danmark brukes løsningen også av mange brannvesen, deriblant Hovedstadens Beredskap i Københavnsom har brukt live streamvia IncidentShare i 10 år. Anbudet som nå er vunnet av Bliksund og Incendium legger en ramme rundt samarbeidet på nasjonalt nivå for 110 sentraler og brannvesen i hele Norge.

Vi er stolte over å få denne nasjonale kontrakten. Dette viser at vår satsing på videoteknologi er riktig vei å gå både lokalt og for det internasjonale markedet. Bruken av video vil kunne sikre felles situasjonsforståelse og gi enda bedre beslutningsstøtte for nødetatene fremover. Nå vil alle brannvesen i Norge få video som et verktøy i deres arbeidshverdag

Irene Dybdahl

Nordisk salgsdirektør i Bliksund

Les mere om NKS110

NKS110

NKS110

Nasjonalt Kommune samarbeid for 110 sentralerne IKS

Drift av 110-sentralene er i Norge et kommunalt ansvar. Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region. Les mere her: www.nks110.no

Se flere nyheder her: