Trygghet gjennom felles situasjonsforståelse

Verdens raskeste og enkleste verktøy for videosamtaler

På 10 sekunder har du startet en videosamtale

Med SMS til Video får du et brukervennlig verktøy til alle typer videokonsultasjoner som gir trygghet både for innringer og hos den som skal vurdere situasjonen. Her er det ingen app, ingen nedlasting og ingen innlogging – alle kan bruke det, og telefonsamtalen blir ikke avbrutt underveis.

Med SMS til Video får du et brukervennlig verktøy til alle typer videokonsultasjoner som gir trygghet både for innringer og hos den som skal vurdere situasjonen. Her er det ingen app, ingen nedlasting og ingen innlogging – alle kan bruke det, og telefonsamtalen blir ikke avbrutt underveis.

Se for deg følgende situasjon:

 • Du er i en samtale med en innringer eller en pasient, og vurderer at det er nødvendig med en videosamtale

 • Du bruker tid på å forklare innringeren om apper og systemer som krever innlogging eller lignende

 • Dere avbryter telefonsamtalen, det skaper usikkerhet hos innringeren
 • Du venter mens innringeren (kanskje forgjeves) forsøker å få teknologien til å fungere

Prøv i stedet å se for deg følgende:

 • Du er i en samtale med en innringer eller en pasient, og vurderer at det er nødvendig med en videosamtale
 • Du ber om innringers telefonnummer, og sender en SMS
 • Innringeren åpner SMS-en
 • Du ser live video fra innringers kamera
 • Deretter gjør du det igjen for neste innringer. Og igjen. Og hver gang sparer du ressurser og tilbyr samtidig en god og trygg tjeneste til den som ringer inn.

Få et praktisk, trygt og sikkert verktøy med SMS til Video

Innringeren trenger ikke å installere noe på telefonen

Du trenger ikke å installere noe på datamaskinen

Det er ingen avbrytelser av telefonsamtalen

Videosamtalen er kryptert og sikker (GDPR)

Hva betyr SMS-til-Video for deg?

Du slipper problemer og besvær med teknologi som ikke virker og du kan rekke å hjelpe flere i løpet av en dag

Du får et mer korrekt og visuelt bilde av situasjonen, det gjør det lettere å tolke innringers utsagn med din fagkunnskap

Du kan fortsette samtalen med innringeren på telefonen, og tilbyr dermed en effektiv tjeneste som gjør at innringeren kan føle seg trygg underveis

“Dette er en funksjon vi har ønsket oss i 10 år, og den fungerer. Det er en kjempefordel, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger”

Jan Lindberg
Vagtcentralchef i Region Nordjylland, Danmark

“Det gir oss nye dimensjoner i vår undersøkelse av pasienten. Vi har f.eks. muligheten til å få øyne og ører på et skadested”

Peter Larsen
Direktør i den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, Danmark

 

“Det er utrolig brukervennlig for pasientene, og hjemmesykepleieren var veldig positivt overrasket over muligheten til kommunikasjon med bilde. Det er til stor hjelp“

Ulla Stæhr Sander
Spesialist i allmennmedisin hos Skensvedlægerne, Danmark

 

SMS-til-Video er svært godt egnet for:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Vaktsentraler
 • Leger
 • Sykehusavdelinger
 • Sykepleiere
 • Allmennleger
 • Spesialister
 • Fastleger

Og til deg som:

 • Ønsker video inn fra et skadested/hendelse/pasient/kunde på under 30 sekunder
 • Har akutt behov for videokonsultasjoner som ikke er planlagte
 • Ønsker å bruke video internt i organisasjonen, f.eks. mellom bakvakt og sykepleier
 • Ikke ønsker å bruke unødige ressurser på å få i gang vanskelige videosamtaler
 • Ønsker å tilby en trygg og sikker løsning til innringer

Med et raskt og enkelt verktøy for videosamtaler vil du være i stand til å:

Prioritere ressursene dine

Gi presise tilbakemeldinger og dermed sikre trygghet hos innringeren

Sikre at du tildeler nødvendige ressurser til en hendelse slik at du oppnår bedre beredskap

Vi er Incendium.
Vi utvikler innovative løsninger med utgangspunkt i kundenes behov. Vi er eksperter i mobil live streaming, og brenner for å skape trygghet og sikkerhet gjennom brukervennlige verktøy som fungerer – hver gang.

Helse som allerede bruker videoløsninger fra Incendium:

Legevakten

Praktiserende leger + 500 brukere

Alarmsentral (AMK)

Legevakten

Praktiserende leger + 800 brukere

Alarmsentral (AMK)

Praktiserende leger + 250 brukere

Lægevagten

Praktiserende læger + 500 brugere

Alarmcentral (AMK)

Lægevagten

Praktiserende læger + 800 brugere

Alarmcentral (AMK)

Praktiserende læger + 250 brugere

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Lægevagten

Praktiserende læger 

Alarmcentral (brand)

Smart controller in front of DJI

Akuttavdelingen, Holbæk Sygehus

Praktiserende leger

Alarmsentral (Brann)

Også i udlandet benytter de SMS til Video

Norge

197 brannvesen med 585 brannstasjoner

Norge

Legevakten

Alarmsentral (AMK) 1-1-3

22 kommuner

Spanien

Helsemyndighetene i Castilla-La Mancha

Norge

7 ud af 12 interkommunale brand- og redningsselskaber

Spanien

Sundhedsmyndighederne i Castilla-La Mancha

Kostnaden for din investering i et verktøy for videosamtaler som fungerer hver gang er:

Fra 200 kr i året per ansatt i din praksis

For større organisationer tilbyder vi en flad prisstruktur uanset antallet af brugere og mulighed for at afvikle systemet på egne servere.

Få en testperiode på 30 dager

Beregninger viser at hvert sjuende besøk på legevakten kan unngås med SMS til Video. På Akuttelefonen i Region Sjælland i Danmark tilsvarer det over 3000 besøk i året.


Hvor mange besøk er det i din avdeling?

Du kan være i gang allerede i morgen

Kontakt oss med e-post og telefonnummer, tar vi kontakt med deg innen en arbeidsdag

Du får tilsendt en lenke der du bruker din e-post til å opprette en innlogging

Det er ingen installasjon, og det er så intuitivt at du er i gang med å bruke løsningen på under 5 minutter

Hvis ønsker å bruke noen av de mer avanserte funksjonene, har vi laget en videoguide til deg som du også får tilgang til med en gang

Fremdeles i tvil?

Det tar bare 5 minutter. Ikke mer. Så er du i gang med å teste om verktøyet passer for din organisasjon.

Kontakt oss

Eller kontakt os via denne formular

Få mere inspiration fra Incendium her:

Få mere inspiration fra Incendium her: