Dronestreaming gav overblik over kæmpe spejderlejr

11 / 2017

Sønderborg Brand & Redning

var et af de beredskaber, der under den godt en uge lange spejderlejr stillede mandskab og køretøjer til rådighed. 

Den midlertidige spejderby på Kær Vestermark i Sønderborg var den hidtil største spejderlejr arrangeret i Danmark og bredte sig over et  areal svarende til 434 fodboldbaner af  Parken-størrelse. Og til at sikre det store overblik over den midlertidige spejderby brugte  beredskabet fra Sønderborg Brand blandt andet deres drone, som streamede videobilleder fra 100 meters højde tilbage til indsatslederbilen og vagtcentralen i Sønderborg.

“Selv om vi havde haft en masse flere folk ude på stedet, ville vi ikke kunne have haft det samme overblik, som vi fik med dronens hjælp. Og samtidig sørgede den for, at al informationen blev streamet til medarbejderne på 

kommandostedet, så vi fik et fælles situationsbillede”, fortæller Søren Kafton Simonsen, viceberedskabschef, Sønderborg Brand & Redning  

Sønderborg Brand & Redning

Sønderborg Brand & Redning

37.000 besøgende

Udfordring: I juli havde Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg besøg af omkring 37.000 spejdere fra fem danske spejderkorps. Den rekordstore spejderlejr havde egen skadestue, ambulanceberedskab, politistation og brandstation med køretøjer og mandskab fra forskellige beredskaber.  

 

Løsning: Med hjælp fra Incendium sørgede Sønderborg Brand & Rednings drone for det forkromede overblik over arrangementet.

Stream Pack + incidentshare.com

 

Trafikoverblik med drone 

Incendium har siden 2013 samarbejdet med Sønderborg Redning & Brand omkring streamingløsninger, blandt andet til brug ved live-streaming fra indsatskøretøjer til vagtcentralen i Sønderborg. Siden august 2016 har det sønderjyske beredskab fløjet operativt med droner, og også de er koblet til streamingløsningen, som er leveret af Incendium. 

Under Spejdernes Lejr brugte beredskabet blandt andet dronen til at lave et realtime-kort over den store spejderby, efter teltene var på plads, og som derfor kunne give et nøjagtigt billede af lejren. Derudover blev dronestreamingen primært brugt på fire forskellige tidspunkter: på ankomstdagen, da de knap 40.000 spejdere ankom til byen, til åbningsarrangementet, til afslutningsarrangemenet og på afrejsedagen, da de mange spejdere skulle ud af byen igen. 

”I forbindelse med ankomst og afrejse brugte vi dronen til at overvåge trafiksituationen på indfaldsveje og ved afsætningsområder. Det gav os et komplet overblik over trafiksituationen, og vi kunne så videregive informationen til politi og hjemmeværn samt spejderne. Der var flere episoder, især på afrejsedagen, hvor den  information, vi modtog fra dronerne førte til, at politiet rykkede ud, fordi der opstod trafikpropper”, fortæller Søren Kafton Simonsen. 

Under spejderlejren i Sønderborg var der nedsat et kommandostade (KST) på lejrpladsen, hvor beredskab og politi var til stede, og hvor også spejderne var repræsenteret. Og derudover var der også nedsat en lokal beredskabsstab i Syd- og Sønderjyllands Politi hovedkvarter i Esbjerg.

”Det smarte med streamingen er, at alle de videobilleder, som dronen optog, kunne vi sidde i politiets KST-vogn og se – og samtidig kunne de også se dem i Esbjerg. Det gav os et fælles situationsbillede over fx trafikken ind og ud af Sønderborg.” 

“Det er jo en kæmpe fordel, især ved de her store arrangementer, at vi kan danne os et overblik over et stort område uden at befinde os helt tæt på og uden behov for helikopterassistance, siger Søren Kafton Simonsen og tilføjer, at dronen kombineret med streamingløsningen fra Incendium også har den fordel, at den kan sende tydelige billeder, selv i skyet vejr, fordi dronepiloten kan styre den under skydækket.

Incendium Stream Pack™

Incendium Stream Pack™

Løsningen, der muliggør dronestreamingen, består af Incendium’s Stream Pack. Det avancerede system bag løsningen sikrer live-billeder i HD-kvalitet, som via en krypteret portal streames direkte til indsatslederbilen/kommandostadet (KST) på stedet og vagtcentralen samt øvrige relevante modtagere.

 

”Og det er den helt store overordnede fordel ved streamingen: at vi kan få et fælles situationsbillede. Fordi det bevirker, at vi taler ud fra samme udgangspunkt og har en fælles forståelse for det, der udspiller sig. Imens det udspiller sig. Det gør kommunikationen væsentligt nemmere og effektiviserer vores tid”, slutter 

Søren Kafton Simonsen, viceberedskabschef, Sønderborg Brand & Redning  

Spejdernes Lejr 2017 var en spejderlejr for alle danske spejdere, der løb fra den 22.–30. juli 2017. Den var med sine 37.334 deltagende spejdere den til dato største spejderlejr afholdt på dansk jordLejren var vært for 4637 spejdere fra 44 lande.

Se flere nyheder her: