CBRN beredskab udvider kapaciteten med live video

08 / 2014

Den primære opgave for Hovedstadens Beredskab CBRN-enhed (kemisk, biologisk, radiologisk, nuklear) er at håndtere ulykker med farlige stoffer. Mandskabet i de særlige CBRN-enhederne er specielt uddannet til at håndtere ulykker, der involverer farlige stoffer, herunder giftige, ætsende, oxiderende og brandfarlige gasser, væsker og faste stoffer osv.

Ved uheld med farlige stoffer er skadestedsopbygningen afgørende, da denne sætter rammerne for opgaveløsningen. Skadestedsopbygningen er også en sikkerhedsfaktor, da det er denne, der dikterer hvor røgdykkere, kemikaliedykkere, og mandskab uden åndedrætsværn må befinde sig og oftes er denne sikkerhedsafstand stor (flere hundrede meter), hvilket gør skadestedsledelsen og sikring af mandskabet der er indsat nærmest umuligt for en hold- eller indsatsleder.

Live streaming

CBRN-beredskabet på Station Glostrup og Station Tomsgården har derfor valgt at indføre live streaming fra deres indsatte kemikalie-røgdykkere.

Opgraderingen af udstyret betyder at holdlederen, som er placeret uden for sikkerhedsområdet, er i stand til at se, det samme som de indsatte styrker. Det betyder at han både kan holde øje med deres sikkerhed, men også reagere langt nemmere på det, udstyr som der evt. er behov for at sende ind til mandskabet.

Da holdlederen kan stå en med ipad uden for sikkerhedsområdet og følge med live i, hvad mandskabet ser og lave, så kan han også nemt sørge for at hjælpe dem med eksempelvis at finde vej ind til området vha eksempelvis en ressource person på skadestedet.

Mand der kigger på livestreaming
Vi er Incendium.
Vi udvikler innovative løsninger med udgangspunkt i kundernes behov. I dag er vi eksperter i mobil live streaming og brænder for at skabe tryghed og sikkerhed gennem brugervenlige værktøjer, der virker – hver gang.